Опис проєкту
Діалог, переговори, дебати
зміст посібника
Як навчати проводити діалог, переговори та дебати навчальний посібник для педагогів
на сайт НУШ

Опис проєкту

УДК 37.015.31:808.5](072.034.44)=161.2
        Д44

Автори:

  • Ольга Павленко, старша викладачка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Анастасія Сизенко, доцентка Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
  • Тетяна Декшна, кандидатка філологічних наук, директорка мовної школи та Кембріджського центру оцінки у Вінниці, вчителька англійської та німецької мов;
  • Мирослава Лобойко, вчителька англійської мови вищої категорії, вчителька-методистка НВК «Школа І ст. — гімназія ім. Митрополита А. Шептицького м. Стрия».
  • Алан МакМюррей, доктор (EdD., MEd., BSc (Hons), PQHNI, PGCE, GCETT), Освітній консультант.

Розроблено у рамках проєкту Британської Ради «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.

Д44    Діалог, переговори та дебати : посіб. для вчит. /  Павленко Ольга, Сизенко Анастасія, Декшна Тетяна, Лобойко Мирослава, МакМюррей А. та ін.; British Council. – Київ : Симоненко О. І., 2021. – 114 с.

ISBN 978-966-97951-8-2

Для Британської Ради надзвичайно важливо дати учням і ученицям можливість почуватися частиною освітнього процесу, тому всі матеріали в методичних рекомендаціях повинні відповідати потребам учасників/учасниць та безпосередньо стосуватися їхнього життєвого досвіду, а фасилітатор(ка)/учитель(ка) має створити для них безпечне й цікаве середовище. Діалог, переговори та дебати (ДПД) між різними культурами, громадами й групами вже давно стали запорукою успішного спілкування в суспільстві. 

Посібник допоможе вчителям та вчителькам розвивати власні вміння та навички й надасть ресурси та матеріали для рефлексії, які можна використовувати і адаптувати для задоволення потреб тих, хто бере участь  в освітньому процесі. 

УДК 37.015.31:808.5](072.034.44)=161.2

Жодна частина цієї публікації не може бути відтворена в будь-якому вигляді та будь-якими засобами без попередньої згоди Британської Ради в Україні.

ISBN 978-966-97951-8-2             © British Council, 2021

ДПД в Новій українській школі

Основна мета Нової української школи — не надання здобувачам освіти знань, а створення середовища, необхідного для розвитку основних життєвих навичок і компетентностей, які знадобляться випускникам та випускницям. Навички, необхідні для ведення ДПД, збігаються з так званими «наскрізними навичками» — це здатність усно й письмово висловлювати власну думку, демонструвати критичне та системне мислення, логічно обґрунтовувати свою позицію, виявляти креативність, проактивність, здатність конструктивно керувати своїми емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, вирішувати проблеми та співпрацювати з іншими.

Для кого призначений посібник з ведення ДПД?

Посібник з ведення ДПД — це ресурс для вчителів і вчительок, які хочуть використовувати різні аспекти діалогу, переговорів і дебатів для зміцнення довіри та розвитку відповідних навичок, допомагаючи ідеями та додатковими навчальними ресурсами й посилюючи залученість через комунікативні особистісно-орієнтовані завдання.

  1. Як фасилітатор(ка) Освітнього хабу або Методичного об’єднання активних вчителів і вчительок ви можете використовувати цей посібник для проведення ДПД або професійного розвитку вчителів і вчительок, котрі вже вчать проводити ДПД або хочуть спробувати їх провести зі своїми учнями та ученицями. Скористайтесь інформацією з розділу «Обговоріть», щоб стимулювати спілкування та обмін досвідом у груповому режимі.
  2. Як учитель(ка) ви можете використовувати ці методичні рекомендації для самостійного навчання. Використовуйте розділ «Обговоріть», щоби проаналізувати запитання та поміркувати над власним досвідом. Розділ «Банк ідей» допоможе вам знайти нові практичні ідеї для занять або розширити вже вигадані.

Структура посібника

У першому розділі під назвою «Ведення діалогу» йдеться про важливість уміння вести діалог та активно слухати й описано основні процеси, необхідні для активного слухання. Тут можна знайти поради щодо формування вмінь і навичок ведення діалогу й дізнатися про стратегії формування вмінь і навичок активного слухання.

У другому розділі, який зветься «Ведення переговорів», ідеться про те, які знання необхідні для формування вмінь і навичок ведення переговорів. Ви матимете можливість обміркувати, обговорити й дослідити процес ведення переговорів, проаналізувати їхні види, стилі та методики й створити власні завдання на цю тему.

Третій розділ під назвою «Проведення дебатів» присвячено підготовці до участі в дебатах. Тут можна дізнатися про структуру аргументу та навички, потрібні для його структурування, про ключові особливості хорошого аргументу (зокрема мовні засоби переконання та різноманітні прийоми), а також про типи офіційних і неформальних дебатів.

У четвертому розділі, який зветься «Оцінювання ДПД», описано способи підтримати прогрес у веденні діалогу, переговорів та дебатів, виділено критерії успішності та принципи створення таких критеріїв, а також запропоновано шляхи їхнього використання для оцінки тих, хто здобуває освіту, та створення можливостей удосконалити їхні вміння і навички.

У п’ятому розділі під назвою «Створення дискусійного клубу» представлено типологію дискусійних клубів та схему їхнього створення у школі. Автори описують ресурси, необхідні для дискусійного клубу, ідеї для першої зустрічі та особливості проведення дебатів онлайн.

У шостому розділі, який має назву «Підсумок», висвітлено деякі ключові аспекти успішного розвитку навичок ДПД. Оскільки ефективна комунікація у ДПД відіграє центральну роль, дуже важливо створити для неї сприятливе середовище. В цьому розділі буде запропоновано деякі основні передумови для успішного розвитку навичок ДПД.

ЗМІСТ
Розроблено в межах проєкту Британської Ради «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.