Опис проєкту
Діалог, переговори, дебати
зміст посібника
Як навчати проводити діалог, переговори та дебати навчальний посібник для педагогів
на сайт НУШ

Таблиця для розвитку запитань вищого рівня

Когнітивні процеси нижчого рівня Когнітивні процеси вищого рівня
Запам’ято-
вування 
Розу-
міння
Застосу-
вання
Аналіз Синтез Творен-
ня
Викорис-
товуйте запитання, щоб допомогти запам’я-
тати
інфор-
мацію -
наприклад, ключові факти.
Викорис-
товуйте запитання, щоб підтримати у вивченні та вдоско-
наленні розуміння. .
Викорис-
товуйте запитання, щоб допомогти застосо-
вувати вивчене.
Викорис-
товуйте запитання, щоб допомогти аналі-
зувати та інтерп-
ретувати інфор-
мацію.
Викорис-
товуйте запитання, щоб допомогти інтерп-
ретувати та оцінити інформацію.

Викорис-
товуйте запитання,
щоб дати мож-
ливість творчо
мислити й
гене-
рувати
нові ідеї.

Подумайте, які ключові слова слід використовувати під час формулювання запитань.
Приклади ключових слів для стимулювання мислення та навчання:
хто поясни застосуй проана-
лізуй
оціни створи
 що класифікуй побудуй розслідуй обґрунтуй адаптуй
коли продемонструй вибери досліди доведи побудуй
де проілюструй склади катего-
ризуй
виправдай зміни
як порівняй розроби класи-
фікуй
перевір об’єднай
який зістав протестуй порівняй здогадайся збери
чому розшир визнач зістав визнач склади
опиши зроби висновок проведи
нтерв’ю
розрізни зроби
висновок
сконструюй
назви розтлумач використай розпізнай спостерігай спроектуй
найменуй опиши змоделюй винайди розтлумач розроби
перерахуй застосуй перевір перевір пріоритизуй вироби
вибери перефразуй розглянь
можливість
 створи
перелік
  сформулюй
обери підсумуй організуй поясни
причину
виміряй уяви
визнач переклади сплануй співвід-
неси
доведи покращ
знайди/
згадай
перекажи
покажи
  обери
виріши
висунь
гіпотезу
передбач
спрости
опитай
 спростуй
пореко-
мендуй
постав під сумнів

винайди
придумай
моди-
фікуй
запро-
понуй
виріши
перевір

ЗМІСТ
Розроблено в межах проєкту Британської Ради «Школа як осередок соціальної згуртованості та стійкості в громаді» за фінансової підтримки Посольства Великої Британії в Україні.